You, the petitioner
Img 1127

Geen sloop maar renovatie voor Martinusschool in Tuindorp

537 signatures

De wens van de wijkbewoners is dat het schoolgebouw gerenoveerd en geschikt gemaakt wordt voor seniorenwoningen in combinatie met een dagbesteding voor kinderen met autisme, naar een idee van een van de bewoners.

Petition

We

De bewoners van Tuindorp en overige betrokken inwoners van Schiedam

 

observe

  • Dat de Gemeente Schiedam het historische schoolgebouw in Tuindorp wil slopen om daar vervolgens woningbouw te realiseren.
  • Dit ten koste gaat van de speelruimte voor de kinderen.
  • Dat de parkeerdruk nog verder zal toenemen.
  • Dat er een derde woonlaag toegepast kan worden terwijl de rest van Tuindorp max 2 woonlagen mag hebben.
  • Dat de bewoners niet gehoord zijn in de ontwikkeling van deze plannen.

 

and request

GEEN SLOOP MAAR RENOVATIE.

Laat het schoolgebouw de functie vervullen van maatschappelijk en wonen.

Voordelen:

  • Senioren kunnen doorstromen naar een seniorenwoning waardoor er woningen beschikbaar komen voor starters.
  • Natuurspeeltuin en moestuin van de dagbesteding kunnen ook gebruikt worden door kinderen uit de wijk
  • De dagbesteding biedt vrijwilligersplekken aan ouderen uit de wijk, vereenzaming neemt af.

The answer

9 maart 2021 overhandigd

We willen alle ondertekenaars hartelijk bedanken voor de steun. Op 9 maart j.l. is de petitie overhandigd aan het college van B&W en de raadsleden van Schiedam. Volg ons in de media.

Mogen we u hartelijk bedanken voor alle moeite en ondersteuning m.b.t de petitie.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Schiedam 
Petition desk:
Closing date:
2021-01-31 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Dik Schenk 
Organisation:
Bewonersvereniging Tuindorp 
Website:

History

Signatures

Updates

9 maart 2021 overhandigd

We willen alle ondertekenaars hartelijk bedanken voor de steun. Op 9 maart j.l. is de petitie overhandigd aan het college van B&W en de raadsleden van Schiedam. Volg ons in de media.

Mogen we u hartelijk bedanken voor alle moeite en ondersteuning m.b.t de petitie. .

2021-03-14